PALMU ryPalajärven musiikkiyhdistys

Huhmarnummen kouluPihtisillantie 303, Huhmari

PALMUn musiikkikoulun oppilasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 28.10.2019

1. Rekisterinpitäjä

Palajärven musiikkiyhdistys PALMU ry
Pihtisillantie 303
03150 Huhmari
hallitus@palmury.info

Rek.nro: 148.427

(jäljempänä "me")

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja Anne-Mari Juslin

Tietosuojavastaava Tero Strand

3. Rekisterin nimi

PALMUn musiikkikoulun oppilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Henkilötietojen käsittely

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Jäsenrekisterissä on seuraavia tietoja:

  • oppilaan perustiedot, kuten nimi* ja oppilasnumero
  • oppilaan yhteystiedot, kuten osoite*, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • huoltajan tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • laskutustietot, kuten nimi*, osoite ja sähköpostiosoite
  • opetustoimintaan liittyvät tiedot, kuten suoritusmerkinnät ja valokuvauslupa

Tähdellä (*) merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytyksenä oppilaaksiotolle.

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä oppilasta ei ole mahdollista tunnistaa. Henkilöistä kerätyistä tiedoista ei muodosteta käyttäjäprofiileja.

6. Mistä saamme tietojasi?

Henkilötiedot saadaan oppilaaksi hakevan henkilön, tai henkilön ollessa alaikäinen tämän huoltajan, ilmoituksella.

7. Kenelle luovutamme tietojasi?

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Emme luovuta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Miten suojaamme tietosi ja miten pitkään säilytämme niitä?

Henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä hallituksen valtuuttamat henkilöt, joilla tehtäviensä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, huomioiden sovellettavan lainsäädännön. Huolehdimme, etteivät henkilötiedot ole käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle.

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tähän selosteeseen esitetään päivättyinä. Merkittävistä muutoksista voimme informoida sinua sähköpostilla tai ilmoituksella verkkosivuillamme.